Mulligan concept

Het Mulligan concept is een methode die zich kenmerkt door 100% pijnvrije en veilige mobilisatietechnieken. Technieken leiden tot een snelle toename van gewrichtsmobiliteit en spierfunctie.

Mulligan Concept

Het Mulligan concept is een methode die zich kenmerkt door 100% pijnvrije en veilige mobilisatietechnieken. Toepassing van dit concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

Brian Mulligan ontdekte in de jaren ’80 dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Vergelijk het met een trein op een rails of een laadje in een kast. Door Mulligantechnieken kan het gewricht het goede spoor weer vinden en verdwijnt de klacht. Tijdens de uitvoering wordt een combinatie gemaakt van enerzijds een passieve mobilisatie, uitgevoerd door de fysiotherapeut, en anderzijds actief bewegen van de patiënt. Zelfwerkzaamheid van de patiënt in de vorm van huiswerkoefeningen is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat. Technieken uit het Mulligan Concept kunnen eventueel in combinatie met andere therapievormen leiden tot een snelle toename van gewrichtsmobiliteit en spierfunctie. Na een aantal herhalingen moet de verbetering ook zonder tussenkomst van de fysiotherapeut kunnen worden behouden.

Mulligan concept

Het Mulligan concept is een methode die zich kenmerkt door 100% pijnvrije en veilige mobilisatietechnieken. Toepassing van dit concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

Brian Mulligan ontdekte in de jaren ’80 dat menige gewrichtsklacht veroorzaakt wordt door een “positiefout” of “ontsporing” van de gewrichtsdelen ten opzichte van elkaar. Vergelijk het met een trein op een rails of een laadje in een kast. Door Mulligantechnieken kan het gewricht het goede spoor weer vinden en verdwijnt de klacht. Tijdens de uitvoering wordt een combinatie gemaakt van enerzijds een passieve mobilisatie, uitgevoerd door de fysiotherapeut, en anderzijds actief bewegen van de patiënt. Zelfwerkzaamheid van de patiënt in de vorm van huiswerkoefeningen is noodzakelijk om zo snel mogelijk te komen tot een optimaal resultaat. Technieken uit het Mulligan Concept kunnen eventueel in combinatie met andere therapievormen leiden tot een snelle toename van gewrichtsmobiliteit en spierfunctie. Na een aantal herhalingen moet de verbetering ook zonder tussenkomst van de fysiotherapeut kunnen worden behouden.

Meer tijd en kwaliteit voor de patiënt!

Het Mulligan concept wordt door Fysio Wijnands en Niessen zelden als primaire behandelinterventie toegepast. In de meeste gevallen zijn Mulligan technieken slechts een onderdeel van de behandeling. In combinatie met andere behandelmogelijkheden wordt het Mulligan concept gebruikt om tot het gewenste behandelresultaat te komen.

De technieken kunnen op alle gewrichten en op de wervels van de wervelkolom worden toegepast. Wetenschappelijk onderzoek van onder andere Vicenzino heeft aangetoond dat bijvoorbeeld enkelverzwikkingen en tennisellebogen vele malen beter reageren op deze therapie dan op gebruikelijke therapieën zoals strak intapen of andere behandelingen.

Heb je een specifieke klacht en wil je weten het Mulligan Concept je kan helpen? Stel je vragen vrijblijvend aan ons.

BLOGS

VEELGESTELDE VRAGEN

Fysio Wijnands en Niessen heeft er heel bewust voor gekozen om niet-gecontracteerde fysiotherapie aan te bieden. Dit geeft de ruimte om extra tijd en kwaliteit te bieden aan de patiënt. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergoeding die je ontvangt voor een behandeling fysiotherapie.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 60-80% van het door ons gefactureerde bedrag. Er zijn gelukkig ook nog voldoende zorgverzekeraars die het volledige bedrag vergoeden. Dit alles is afhankelijk van de voor jou geldende polisvoorwaarden. Lees deze dus goed door of informeer bij je zorgverzekering.

Mochten er toch nog vragen zijn over de vergoeding, neem dan gerust contact met ons op.

Behandeling worden niet rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Je ontvangt de factuur voor de behandeling via Infomedics. Na betaling van de factuur kun je deze eenvoudig indienen bij je zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zullen zij deze factuur dan geheel of gedeeltelijk aan je terugbetalen.

De factuur ontvang je bij voorkeur via de mail. Op deze manier hoeft er geen papieren factuur verstuurd te worden en sparen we het milieu.

De eerste afspraak bestaat uit een screening en intake waarin we duidelijkheid proberen te krijgen over je klachten. Deze intake wordt gevolgd door het lichamelijke onderzoek. Met de bevindingen uit de intake en het onderzoek stellen we samen met jou het behandelplan op. Doordat we ruim de tijd voor je nemen komen we tijdens de eerste afspraak altijd tot een behandeling. Zo merk je waarschijnlijk al na de eerste afspraak verschil in pijnklachten en/ of functiebeperkingen.

Bij Fysio Wijnands en Niessen onderscheiden we ons door het bieden van extra tijd en kwaliteit. We nemen dus altijd ruim de tijd om je extra goed te kunnen behandelen. De behandelingen duren om deze reden 50 minuten per keer.

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekering.

Om ons vak uit te mogen oefenen en de kwaliteit te waarborgen staan wij persoonlijk ingeschreven in het BIG-register van de overheid. Ook staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF. Dit geldt voor het register algemene fysiotherapie, alsook voor de verbijzonderingen zoals manuele therapie. Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF. Wij zijn verplicht om geregeld bijscholingen te volgen. Hierdoor werken we dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis. Per 1 januari 2020 is het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL actief.

Fysio Wijnands en Niessen staat voor professionele, doelmatige en effectieve zorg van hoogwaardige kwaliteit. Goede voeding van informatie en kennis is voor ons belangrijk. Dat betekent professionele klinische expertise in combinatie met de voorkeuren van de patiënt en wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Wij hebben een hoog serviceniveau én een goede patiënttevredenheid.

Je hebt geen verwijzing nodig van huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie of elke andere verbijzondering binnen de fysiotherapie.