Kaakfysiotherapie

De kaakfysiotherapeut is een specialist die je helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in de nek, het hoofd, de hals en van het kauwstelsel.

kaakFYSIOTHERAPIE

De craniofaciale therapie is een verbijzondering binnen het domein fysiotherapie. De craniofaciaal fysiotherapeut is een specialist die je helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in de nek, het hoofd, de hals en van het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel een kaakfysiotherapeut genoemd. Fysio Wijnands en Niessen is gespecialiseerd in de behandeling van pijn en functieproblemen in hoofd, hals, kaak en aangezicht. Als spieren en gewrichten rondom bovenstaande regio’s niet goed werken, kunnen allerlei klachten ontstaan. De meest voorkomende klachten zijn:
 • Aangezichtspijn
 • Hoofdpijn
 • Oorpijn
 • (Onverklaarbare) tand- en/ of kaakpijn
 • Tandenknarsen en/of klemmen
 • Knappende kaakgewrichten
 • Duizeligheid
 • Pijn bij praten/eten/kauwen en/of gapen
 • Klachten na hoofdtrauma
Er zijn maar weinig mensen bekend met deze specialisatie terwijl het om veelvoorkomende klachten gaat. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking één of meerdere van bovenstaande klachten ervaart. Slechts 2-4% zoekt hulp bij een kaakfysiotherapeut. Patiënten hebben in vele gevallen al een aantal medici of paramedici bezocht. Aanvullende diagnostiek in de vorm van röntgenopname of scans zijn uitgevoerd maar een sluitende diagnose is zelden te stellen. Behandeling door de kaakfysiotherapeut kan in deze gevallen uitkomst bieden. De patiënttevredenheid na behandeling door een kaakfysiotherapeut is erg hoog. De meeste patiënten ervaren volledig herstel van klachten of een duidelijke afname van de symptomen.

kaakFYSIOTHERAPIE

De craniofaciale therapie is een verbijzondering binnen het domein fysiotherapie. De craniofaciaal fysiotherapeut is een specialist die je helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in de nek, het hoofd, de hals en van het kauwstelsel. Deze fysiotherapeut wordt hierom ook wel een kaakfysiotherapeut genoemd. Fysio Wijnands en Niessen is gespecialiseerd in de behandeling van pijn en functieproblemen in hoofd, hals, kaak en aangezicht.

Als spieren en gewrichten rondom bovenstaande regio’s niet goed werken, kunnen allerlei klachten ontstaan. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Aangezichtspijn
 • Hoofdpijn
 • Oorpijn
 • (Onverklaarbare) tand- en/ of kaakpijn
 • Tandenknarsen en/of klemmen
 • Knappende kaakgewrichten
 • Duizeligheid
 • Pijn bij praten/eten/kauwen en/of gapen
 • Klachten na hoofdtrauma

Er zijn maar weinig mensen bekend met deze specialisatie terwijl het om veelvoorkomende klachten gaat. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking één of meerdere van bovenstaande klachten ervaart. Slechts 2-4% zoekt hulp bij een kaakfysiotherapeut.

Patiënten hebben in vele gevallen al een aantal medici of paramedici bezocht. Aanvullende diagnostiek in de vorm van röntgenopname of scans zijn uitgevoerd maar een sluitende diagnose is zelden te stellen. Behandeling door de kaakfysiotherapeut kan in deze gevallen uitkomst bieden. De patiënttevredenheid na behandeling door een kaakfysiotherapeut is erg hoog. De meeste patiënten ervaren volledig herstel van klachten of een duidelijke afname van de symptomen.

Meer kennis, Meer inzicht

De behandeling is vergelijkbaar met een reguliere behandeling door de fysiotherapeut. De behandeling begint met een vraaggesprek waar de patiënt zijn klachtenbeeld kan beschrijven. Op basis van dit verhaal zal de kaakfysiotherapeut starten met zijn onderzoek. De belangrijkste regio’s die onderzocht zullen worden zijn de nek, aangezicht- en kaakregio. Het verhaal van de patiënt wordt gekoppeld aan de bevindingen uit het onderzoek en dan wordt er bepaald of er een indicatie is voor verdere behandeling. In samenspraak met de patiënt wordt dan een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit adviezen met betrekking tot de houding en leefstijl. Ook adviezen ten aanzien van stress, stressregulatie en de relatie van deze stressoren met de ervaren klachten worden besproken indien van toepassing. Er kunnen eveneens fysio- en/ of manueeltherapeutische interventies toegepast worden door de kaakfysiotherapeut. Deze richten zich veelal op nek, bovenrug en de kaakgewrichten. Huiswerkoefeningen moeten ervoor zorgen dat de positieve effecten van de behandeling behouden blijven.

Fysio Wijnands en Niessen heeft in de voorbije jaren een nauwe samenwerking opgebouwd met verschillende tandartsen, kaakchirurgen en KNO-artsen uit de regio. Vaak kijken we samen naar de behandelmogelijkheden en tussentijds evalueren we de voortgang. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan een optimaal behandelresultaat.

Heb je een specifieke klacht en wil je weten of kaakfysiotherapie je kan helpen? Stel je vragen vrijblijvend aan ons.

BLOGS

VEELGESTELDE VRAGEN

Kaakfysiotherapie, ook wel craniofaciale- of orofaciale therapie, is een verbijzondering binnen het domein van de fysiotherapie. De kaakfysiotherapeut behandelt klachten rondom schedel, aangezicht- en kaakregio. De behandeling bestaat uit het adviseren en begeleiden van de patiënt met klachten in bovengenoemde regio’s.

Daarnaast zijn er specifieke behandeltechnieken en oefenprogramma’s die uitgevoerd kunnen worden. De klachten kunnen zeer uiteenlopend zijn en daarom stemt de kaakfysiotherapeut de behandeling speciaal af op de klachten van de patiënt.

Klachten in de craniofaciale regio zijn enorm divers. Het gaat in de meeste gevallen om aspecifieke klachten. Dat wil zeggen dat er geen directe aanwijsbare oorzaak is voor de aanwezige klachten. Voorbeelden hiervan zijn;

 

 • Hoofdpijnklachten
 • Kaakklachten en/ of tandenknarsen
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Aangezichtspijn
 • Knappende kaakgewrichten

 

Er zijn ook specifieke indicaties voor kaakfysiotherapie. In de meeste gevallen gaat het hierbij om klachten die het gevolg zijn van een trauma.

 

 • Kaakfractuur
 • Luxatie of subluxatie kaakgewricht
 • WAD-trauma (whiplash)

Zoals elke andere vorm van fysiotherapie is ook de kaakfysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat je geen verwijzing nodig hebt van arts of specialist om in aanmerking te komen voor kaakfysiotherapie.

Ruim 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft wel eens klachten rondom schedel, aangezicht- en kaakregio. Slechts 2-4 procent zoekt hiervoor hulp bij een zorgprofessional op dit gebied. Door de positieve effecten die patiënten ervaren zien we in de laatste jaren een stijging van het percentage patiënten dat zich tot de kaakfysiotherapeut went.

Indien er een meerwaarde is voor een multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld tussen tandarts en kaakfysiotherapeut, dan zal dit zeker gebeuren. Met jouw toestemming gaat er na de eerste behandeling altijd een verslag naar je huisarts en tandarts. Op deze manier zijn de betrokken partijen op de hoogte van de bevindingen samen met het behandelplan.