Manuele therapie

Manuele therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie.
Manuele therapie richt zich op het vergroten van de bewegingsvrijheid, afname van pijn en het verbeteren van je houding.

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Manuele therapie richt zich op de bewegingsvrijheid van de gewrichten in het lichaam. Het zorgt voor afname van pijnklachten en kan de houding verbeteren. De behandeling bestaat uit specifieke manuele technieken die zijn voorbehouden aan fysiotherapeuten die de opleiding tot manueeltherapeut hebben afgerond. Daarnaast worden er adviezen en oefeningen gegeven en wordt je inzicht met betrekking tot gezond bewegen vergroot. Er wordt eveneens onderzocht of er factoren zijn (algemeen welbevinden, stressoren in werk en/ of privé) die een positieve of negatieve invloed hebben op de lichamelijke klachten.

Fysio Wijnands en Niessen heeft een team van ervaren manueeltherapeuten. We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van een grote verscheidenheid aan klachten. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Lage rugklachten
 • Nekklachten
 • Bewegingsbeperkingen van gewrichten
 • Sportblessures
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheid
 • Kaakklachten

De manueeltherapeut kan ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van lichamelijke klachten in de toekomst. Let wel, het gaat hierbij slechts om een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van recidiverende klachten ligt bij de patiënt. Het blijven opvolgen van de adviezen en oefeningen is hierbij van groot belang.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Manuele therapie richt zich op de bewegingsvrijheid van de gewrichten in het lichaam. Het zorgt voor afname van pijnklachten en kan de houding verbeteren. De behandeling bestaat uit specifieke manuele technieken die zijn voorbehouden aan fysiotherapeuten die de opleiding tot manueeltherapeut hebben afgerond. Daarnaast worden er adviezen en oefeningen gegeven en wordt je inzicht met betrekking tot gezond bewegen vergroot. Er wordt eveneens onderzocht of er factoren zijn (algemeen welbevinden, stressoren in werk en/ of privé) die een positieve of negatieve invloed hebben op de lichamelijke klachten. Fysio Wijnands en Niessen heeft een team van ervaren manueeltherapeuten. We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van een grote verscheidenheid aan klachten. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Lage rugklachten
 • Nekklachten
 • Bewegingsbeperkingen van gewrichten
 • Sportblessures
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheid
 • Kaakklachten

De manueeltherapeut kan ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van lichamelijke klachten in de toekomst. Let wel, het gaat hierbij slechts om een bijdrage. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van recidiverende klachten ligt bij de patiënt. Het blijven opvolgen van de adviezen en oefeningen is hierbij van groot belang.

Meer tijd en kwaliteit voor de patiënt!

Manuele therapie ziet het lichaam als één geheel en gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak van je pijnklachten. Het onderzoek en de behandeling beperkt zich dus niet enkel tot de plaats waar de pijnklachten ervaren worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw schouderklachten hun oorsprong vinden in een bewegingsbelemmering in je nek of rug. Meestal zijn de resultaten direct na de behandeling door de manueeltherapeut merkbaar. Je hebt minder pijn en bewegen gaat een stuk soepeler.

De behandeling is vergelijkbaar met een reguliere behandeling door de fysiotherapeut. Bij de eerste afspraak willen we precies weten wat je klachten zijn. Op basis van dit verhaal zullen we starten met het lichamelijk onderzoek. Als duidelijk is dat manuele therapie je kan helpen, gaan we samen op zoek naar de mogelijke oorzaken van je klachten. We willen graag weten wat je doelen en verwachtingen zijn. Wat hoop je met de behandeling te bereiken? Wat wil je (weer) kunnen?

Uiteindelijk stellen we samen een behandelplan op welke onder meer kan bestaan uit adviezen met betrekking tot de houding en leefstijl. Ook adviezen ten aanzien van stress, stressregulatie en de samenhang van deze stressoren met de ervaren klachten worden besproken (indien van toepassing). De kenmerkende manueeltherapeutische interventies richten zich veelal op de wervelkolom maar ook de gewrichten in armen en benen kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Huiswerkoefeningen moeten ervoor zorgen dat de positieve effecten van de behandeling behouden blijven.

Fysio Wijnands en Niessen heeft in de voorbije jaren een nauwe samenwerking opgebouwd met verschillende huisartsen, sportartsen, orthopeden en neurologen uit de regio. Meestal wordt in samenspraak met hen de behandelmogelijkheden bekeken. Deze multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan een optimaal behandelresultaat.

Heb je een specifieke klacht en wil je weten of manuele therapie je kan helpen? Stel je vragen vrijblijvend aan ons.

BLOGS

VEELGESTELDE VRAGEN

Fysio Wijnands en Niessen heeft er heel bewust voor gekozen om niet-gecontracteerde fysiotherapie aan te bieden. Dit geeft de ruimte om extra tijd en kwaliteit te bieden aan de patiënt. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergoeding die je ontvangt voor een behandeling fysiotherapie.

 De meeste zorgverzekeraars vergoeden 60-80% van het door ons gefactureerde bedrag. Er zijn gelukkig ook nog voldoende zorgverzekeraars die het volledige bedrag vergoeden. Dit alles is afhankelijk van de voor jou geldende polisvoorwaarden. Lees deze dus goed door of informeer bij je zorgverzekering.

 Mochten er toch nog vragen zijn over de vergoeding, neem dan gerust contact met ons op.

Behandeling worden niet rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Je ontvangt de factuur voor de behandeling via Infomedics. Na betaling van de factuur kun je deze eenvoudig indienen bij je zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zullen zij deze factuur dan geheel of gedeeltelijk aan je terugbetalen.

 De factuur ontvang je bij voorkeur via de mail. Op deze manier hoeft er geen papieren factuur verstuurd te worden en sparen we het milieu.

De eerste afspraak bestaat uit een screening en intake waarin we duidelijkheid proberen te krijgen over je klachten. Deze intake wordt gevolgd door het lichamelijke onderzoek. Met de bevindingen uit de intake en het onderzoek stellen we samen met jou het behandelplan op. Doordat we ruim de tijd voor je nemen komen we tijdens de eerste afspraak altijd tot een behandeling. Zo merk je waarschijnlijk al na de eerste afspraak verschil in pijnklachten en/ of functiebeperkingen.

Bij Fysio Wijnands en Niessen onderscheiden we ons door het bieden van extra tijd en kwaliteit. We nemen dus altijd ruim de tijd om je extra goed te kunnen behandelen. De behandelingen duren om deze reden 50 minuten per keer.

Enkele mogelijke klachten waarmee je bij een manueeltherapeut terecht kan, zijn:

 • Pijnklachten
 • Bewegingsbeperkingen van gewrichten
 • Stijfheid van spieren
 • Nek- en rugklachten
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheid
 • Kaakklachten

Heb je een specifieke klacht? Stel je vragen steeds vrijblijvend aan ons.

Zoals elke andere vorm van fysiotherapie is ook de manueeltherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat je geen verwijzing nodig hebt van arts of specialist om in aanmerking te komen voor manuele therapie.

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekering.