WiN! Vitality

Met WIN! VITALITY helpen we u stap voor stap op weg naar een vitale onderneming.

Win! Vitality

‘’Zeker weer een verhaal over gezond eten en genoeg bewegen’’

Dat werkgevers vitale werknemers willen spreekt voor zich. De literatuur toont immers aan dat vitale medewerkers minder vaak ziek zijn en een hogere output leveren en dit beïnvloedt het bedrijfsresultaat positief. Maar wat is vitaliteit nu eigenlijk en hoe kun je als onderneming vitaliteit meetbaar maken?

De meeste bedrijven en organisaties hebben een divers aanbod aan interventies om de vitaliteit te bevorderen. Workshops, lezingen, sportabonnementen, voedingsadviezen maar ook ademhalingstraining en koudetherapie zijn vele bedrijven en organisaties niet vreemd. Hoe goed bedoeld ook, ze hebben vaak weinig effect op de vitaliteit van medewerkers op lange termijn. Vitaliteitsbeleid is geen vitaliteitsprogramma. Wanneer je als bedrijf of organisatie echt invloed uit wilt oefenen op de vitaliteit van medewerkers dan zijn losse interventies niet de oplossing. Medewerkers moeten het gevoel krijgen dat vitaliteit onderdeel is van de bedrijfscultuur.

Wie zijn wij?

WiN! Vitality helpt bedrijven en organisaties om structureel invloed uit te oefenen op de vitaliteit van hun medewerkers. Met WiN! Vitality helpen we u stap voor stap op weg naar een vitale onderneming. Als werkgever kun je niet meer zonder vitaliteitsbeleid. Fitte medewerkers zorgen voor meer productiviteit, betere resultaten en minder ziekteverzuim. Aan de slag gaan met vitaliteit is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers en daarmee de prestaties van je bedrijf.

Wij maken en begeleiden maatwerk vitaliteitsbeleid door gerichte interventies in te zetten, passend bij de specifieke situatie en behoefte van de opdrachtgever. WiN! Vitality is ontstaan uit een samenwerking van innovatieve en authentieke zorgverleners. Samen hebben we een model ontworpen waarin alle aspecten van vitaliteit aan bod komen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerker minder vaak uitvalt met klachten?

Als bedrijven voorzorgsmaatregelen treffen dan zien we dat ze zich vaak richten op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een belangrijke aanvulling daarop is echter preventie van productiviteitsverlies. De effecten van een beleid dat zich richt op preventie op productiviteitsverlies is vele malen groter dan dat van een preventiebeleid dat zich louter richt op het (voorkomen van) verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Hoe gaan we te werk?

Wij maken een analyse van de vitaliteit en het welbevinden van medewerkers door de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid in kaart te brengen. Deze psychologische basisbehoeften zijn onderdeel van de zelfdeterminatietheorie. De theorie maakt inzichtelijk waarom en wanneer mensen enthousiast en gemotiveerd werken.

De behoefte aan autonomie gaat om de controle om zelf keuzes te maken en tot op zekere hoogte zelfstandig te kunnen werken. Autonomie kan worden gestimuleerd door medewerkers meer zeggenschap te geven over hun uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast kan de ondernemer of leidinggevende getraind worden in autonomie ondersteunend leiderschap. De behoefte aan competentie gaat om het gevoel de capaciteiten te hebben om goed te kunnen functioneren. Competenties kunnen worden versterkt door opleidingsmogelijkheden aan te bieden of door het uit laten voeren van uitdagende taken die passen bij de vaardigheden van de medewerker. De behoefte aan verbondenheid gaat om geaccepteerde en gewaardeerde relaties met anderen. Verbondenheid kan worden vergroot door een positief en ondersteunend werkklimaat te creëren.

WiN Vitality doet dus meer dan alleen maar komen vertellen dat het goed is om gezond te eten en genoeg te bewegen! De vitaliteitsinterventies zijn slechts kersen op de taart. Een grondige analyse van de organisatie en een gefundeerd plan van aanpak zal er eerst voor moeten zorgen dat vitaliteit onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Authentiek en vooruitstrevend

Wij willen graag mensen inspireren en helpen om weer fit en vitaal te worden. Door met ons samen te werken weet je zeker dat alle onderwerpen die bij deze thema’s een rol spelen de aandacht krijgen die ze verdienen. Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.  Onze visie kenmerkt zich door het benaderen van alle factoren die van belang zijn en we plaatsen een vraag altijd in zijn context.

Vele grote en middelgrote bedrijven werken al jaren met tevredenheid met ons samen bij het invullen van hun gezondheidsbeleid. Kort gezegd kenmerkt onze werkwijze zich als volgt:

  • Persoonlijk
  • Korte lijnen
  • Efficiënt
  • Resultaatgericht
  • Jarenlange ervaring
  • Hoge klanttevredenheid

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

BLOGS

VEELGESTELDE VRAGEN

Fysio Wijnands en Niessen heeft er heel bewust voor gekozen om niet-gecontracteerde fysiotherapie aan te bieden. Dit geeft de ruimte om extra tijd en kwaliteit te bieden aan de patiënt. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergoeding die je ontvangt voor een behandeling fysiotherapie.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 60-80% van het door ons gefactureerde bedrag. Er zijn gelukkig ook nog voldoende zorgverzekeraars die het volledige bedrag vergoeden. Dit alles is afhankelijk van de voor jou geldende polisvoorwaarden. Lees deze dus goed door of informeer bij je zorgverzekering.

Mochten er toch nog vragen zijn over de vergoeding, neem dan gerust contact met ons op.

Behandeling worden niet rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Je ontvangt de factuur voor de behandeling via Infomedics. Na betaling van de factuur kun je deze eenvoudig indienen bij je zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zullen zij deze factuur dan geheel of gedeeltelijk aan je terugbetalen.

De factuur ontvang je bij voorkeur via de mail. Op deze manier hoeft er geen papieren factuur verstuurd te worden en sparen we het milieu.

De eerste afspraak bestaat uit een screening en intake waarin we duidelijkheid proberen te krijgen over je klachten. Deze intake wordt gevolgd door het lichamelijke onderzoek. Met de bevindingen uit de intake en het onderzoek stellen we samen met jou het behandelplan op. Doordat we ruim de tijd voor je nemen komen we tijdens de eerste afspraak altijd tot een behandeling. Zo merk je waarschijnlijk al na de eerste afspraak verschil in pijnklachten en/ of functiebeperkingen.

Bij Fysio Wijnands en Niessen onderscheiden we ons door het bieden van extra tijd en kwaliteit. We nemen dus altijd ruim de tijd om je extra goed te kunnen behandelen. De behandelingen duren om deze reden 50 minuten per keer.

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekering.

Om ons vak uit te mogen oefenen en de kwaliteit te waarborgen staan wij persoonlijk ingeschreven in het BIG-register van de overheid. Ook staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF. Dit geldt voor het register algemene fysiotherapie, alsook voor de verbijzonderingen zoals manuele therapie. Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF. Wij zijn verplicht om geregeld bijscholingen te volgen. Hierdoor werken we dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis. Per 1 januari 2020 is het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL actief.

Fysio Wijnands en Niessen staat voor professionele, doelmatige en effectieve zorg van hoogwaardige kwaliteit. Goede voeding van informatie en kennis is voor ons belangrijk. Dat betekent professionele klinische expertise in combinatie met de voorkeuren van de patiënt en wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Wij hebben een hoog serviceniveau én een goede patiënttevredenheid.

Je hebt geen verwijzing nodig van huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie of elke andere verbijzondering binnen de fysiotherapie.