Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Fysiotherapie helpt je bij het voorkomen, verhelpen en verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen.

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen en verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat jij wilt bereiken.

Er zijn algemene en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Een gespecialiseerd fysiotherapeut is aanvullend opgeleid in een specifieke doelgroep, klacht of behandeling.

Bij de eerste afspraak willen we precies weten wat je klachten zijn. Zo kunnen we vaststellen of je gebaat bent bij fysiotherapie of dat je eerst naar je huisarts moet. Als duidelijk is dat fysiotherapie je kan helpen, gaan we samen op zoek naar de mogelijke oorzaken van je klachten. We willen graag weten wat je doelen en verwachtingen zijn. Wat hoop je met de behandeling te bereiken? Wat wil je (weer) kunnen?

Wij zijn opgeleid om een goede diagnose te stellen. Wanneer we twijfelen dan verwijzen we je door naar een (huis)arts of overleggen we met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een podotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. In de meeste gevallen kun je direct bij ons terecht. Je hoeft dus niet eerst naar de huisarts.

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen en verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat jij wilt bereiken.

Er zijn algemene en gespecialiseerde fysiotherapeuten. Een gespecialiseerd fysiotherapeut is aanvullend opgeleid in een specifieke doelgroep, klacht of behandeling.

Bij de eerste afspraak willen we precies weten wat je klachten zijn. Zo kunnen we vaststellen of je gebaat bent bij fysiotherapie of dat je eerst naar je huisarts moet. Als duidelijk is dat fysiotherapie je kan helpen, gaan we samen op zoek naar de mogelijke oorzaken van je klachten. We willen graag weten wat je doelen en verwachtingen zijn. Wat hoop je met de behandeling te bereiken? Wat wil je (weer) kunnen?

Wij zijn opgeleid om een goede diagnose te stellen. Wanneer we twijfelen dan verwijzen we je door naar een (huis)arts of overleggen we met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een podotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. In de meeste gevallen kun je direct bij ons terecht. Je hoeft dus niet eerst naar de huisarts.

Authentiek en vooruitstrevend

Fysio Wijnands en Niessen staat voor hoogwaardige fysiotherapeutische zorg. Als ervaren specialisten onderscheiden we ons door ruim de tijd te nemen voor een behandeling, en dus voor jou als patiënt. Behandelingen duren bij ons 50 minuten. We merken dat cliënten door deze extra tijd en aandacht sneller hun doel bereiken. Onze expertise is onder andere gericht op schouderklachten, kaakklachten, sportblessures, second opinions, rug-, nek-, en hoofdpijnklachten.

Door gerichte begeleiding en adviezen op maat leren we je voldoende en verantwoord bewegen. Zo word je je bewust van wat wel en niet (of minder goed) voor je is. Het is belangrijk om zelf mee te werken aan het verminderen van de klachten door het doen van oefeningen. Dit om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.

Fysio Wijnands en Niessen heeft er heel bewust voor gekozen om niet-gecontracteerde fysiotherapie aan te bieden. Dit geeft de ruimte om extra tijd en kwaliteit te bieden aan de patiënt.

BLOGS

VEELGESTELDE VRAGEN

Fysio Wijnands en Niessen heeft er heel bewust voor gekozen om niet-gecontracteerde fysiotherapie aan te bieden. Dit geeft de ruimte om extra tijd en kwaliteit te bieden aan de patiënt. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergoeding die je ontvangt voor een behandeling fysiotherapie.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 60-80% van het door ons gefactureerde bedrag. Er zijn gelukkig ook nog voldoende zorgverzekeraars die het volledige bedrag vergoeden. Dit alles is afhankelijk van de voor jou geldende polisvoorwaarden. Lees deze dus goed door of informeer bij je zorgverzekering.

Mochten er toch nog vragen zijn over de vergoeding, neem dan gerust contact met ons op.

Behandeling worden niet rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekering. Je ontvangt de factuur voor de behandeling via Infomedics. Na betaling van de factuur kun je deze eenvoudig indienen bij je zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zullen zij deze factuur dan geheel of gedeeltelijk aan je terugbetalen.

De factuur ontvang je bij voorkeur via de mail. Op deze manier hoeft er geen papieren factuur verstuurd te worden en sparen we het milieu.

De eerste afspraak bestaat uit een screening en intake waarin we duidelijkheid proberen te krijgen over je klachten. Deze intake wordt gevolgd door het lichamelijke onderzoek. Met de bevindingen uit de intake en het onderzoek stellen we samen met jou het behandelplan op. Doordat we ruim de tijd voor je nemen komen we tijdens de eerste afspraak altijd tot een behandeling. Zo merk je waarschijnlijk al na de eerste afspraak verschil in pijnklachten en/ of functiebeperkingen.

Bij Fysio Wijnands en Niessen onderscheiden we ons door het bieden van extra tijd en kwaliteit. We nemen dus altijd ruim de tijd om je extra goed te kunnen behandelen. De behandelingen duren om deze reden 50 minuten per keer.

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht en komen niet in aanmerking voor vergoeding bij de zorgverzekering.

Om ons vak uit te mogen oefenen en de kwaliteit te waarborgen staan wij persoonlijk ingeschreven in het BIG-register van de overheid. Ook staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF. Dit geldt voor het register algemene fysiotherapie, alsook voor de verbijzonderingen zoals manuele therapie. Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF. Wij zijn verplicht om geregeld bijscholingen te volgen. Hierdoor werken we dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis. Per 1 januari 2020 is het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL actief.

Fysio Wijnands en Niessen staat voor professionele, doelmatige en effectieve zorg van hoogwaardige kwaliteit. Goede voeding van informatie en kennis is voor ons belangrijk. Dat betekent professionele klinische expertise in combinatie met de voorkeuren van de patiënt en wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Wij hebben een hoog serviceniveau én een goede patiënttevredenheid.

Je hebt geen verwijzing nodig van huisarts of specialist om in aanmerking te komen voor fysiotherapie of elke andere verbijzondering binnen de fysiotherapie.